BB&S Noorderpoort


Bewindvoering

Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen van degene die onder bewind is gesteld. De betrokkene heeft bijvoorbeeld moeite om zijn financiën op orde te houden, als gevolg van zijn psychische of lichamelijke toestand.


Curatele

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en waar beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat. Een curator beslist dan over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.


Mentorschap

Tijdens het mentoraat is de betrokkene onbevoegd om zelf rechtshandelingen te verrichten die betrekking hebben op zijn verzorging, verpleging behandeling of begeleiding. De betrokkene wordt hierin door de mentor vertegenwoordigd.


Budgetbeheer

Zelf je financiën regelen lukt niet altijd. Mogelijk is er sprake van een lichamelijke of geestelijke beperking, ouderdom of heb je te maken (gehad) met een ingrijpende gebeurtenis. Als in dat geval iemand anders je geldzaken regelt is het ontzettend belangrijk dat je hem of haar volledig vertrouwt: het gaat om jouw geld


Kwaliteit

Ons kantoor voldoet aan alle door de rechtbank gestelde kwaliteitseisen, waardoor wij benoembaar zijn als beschermingsbewindvoerder, curator en mentor. Dit laten wij jaarlijks auditeren door een gerenommeerd onafhankelijk accountantskantoor in opdracht van de rechtbank.  Daarnaast volgen wij een jaarlijks bijscholingstraject.

Bereikbaarheid

Wij hebben van maandag tot donderdag dagelijks spreekuur van 10:00- 12:00 uur. Daarnaast zijn wij de gehele dag per mail bereikbaar. Wij streven er na om elke vraag binnen 48 uur te behandelen. Mocht dat niet lukken laten wij u weten wanneer dat wel lukt.

Transparant

Met duidelijke en heldere afspraken. Inzicht in je eigen financiën: Wilt u uw financiën van dag tot dag volgen? Via internet logt u rechtstreeks in op ons systeem en kunt u alles bekijken. Lukt inloggen niet, dan sturen we u maandelijks bankafschriften per post.

Empatisch

Ons kantoor kenmerkt zich dat wij in staat zijn onze cliënten te begrijpen en dat wij samen met hun aan de oplossing werken van hun problemen. Of dat wij samen met hen en hun eventuele begeleiding kunnen ontzorgen. Wij nemen de tijd en de ruimte voor u!

Vast 

aanspreekpunt

 Vaste bewindvoerder: U krijgt een eigen persoonlijk aanspreekpunt. Uw bewindvoerder kent uw situatie door en door en u kent hem. Daarom hoeft u uw situatie nooit aan meerdere collega’s uit te leggen. Aandacht voor u als persoon en begrip voor uw omstandigheden