Voor hulpverleners

Een goede samenwerking!

 

Als kantoor voor bewindvoering, mentorschap en curatele bieden we hulp aan mensen die hun eigen financiën niet (meer) kunnen beheren of niet (meer) voor hun belangen kunnen opkomen. U bent als hulpverlener een hele belangrijke schakel! Door goed met elkaar samen te werken, versterken we elkaar en bieden we onze gezamenlijke cliënt rust en stabiliteit!

 

Hoe zorgen we voor een goede samenwerking?

  • We spreken de taal van uw cliënt: Aangezien ons kantoor ook mentorschappen doet, weten we hoe we om moeten gaan met mensen met een verstandelijke beperking of geestelijke/psychiatrische problematiek Wij zijn bekend met diverse doelgroepen en spreken hun taal;
  • Samenwerking: Als de betrokkene daarmee akkoord is, betrekken wij u als hulpverlener bij het bewind. Zo vormen we samen een vangnet voor betrokkene waardoor rust en stabiliteit ontstaat;
  • Bereikbaarheid: We zijn tijdens kantooruren bereikbaar voor u en uw cliënt. Op mail krijgt u binnen 24 uur een reactie. Onze bereikbaarheid neemt veel spanning weg bij cliënten.

 

Verstandelijke beperking: Samenwerken en goede communicatie

We werken veel samen met zorginstellingen en ambulant begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking. Vaak overziet de cliënt de eigen financiën niet en overschatten zij zichzelf. In dat soort gevallen moet je als bewindvoerder duidelijk en consequent zijn en begrijpelijke taal gebruiken. Ook is het belangrijk om conflicten te voorkomen door met de cliënt te zoeken naar samenwerking. Een lastige boodschap brengen? Het is de toon die de muziek maakt! Dat vraagt veel van de communicatieve vaardigheden van de bewindvoerder: wat is de vraag achter de vraag en hoe zorg ik dat het antwoord echt landt?

 

Kwetsbare ouderen en dementie: bescherming met behoud van autonomie

Er is sprake van een toenemende groep kwetsbare ouderen. Steeds meer ouderen hebben geen sociaal netwerk of er is sprake van ruzie binnen de familie. (Beginnende) dementie maakt deze groep extra kwetsbaar. Dit, in combinatie met de toenemende complexiteit van de sociale wetgeving, het langer zelfstandig wonen en de digitalisering van de maatschappij zorgt er voor dat veel ouderen tussen wal en schip vallen. Zij worden het beste geholpen door het bieden van financiële bescherming met behoud van autonomie. Zij hebben immers hun hele leven vaak alles zelf prima geregeld. Het uit handen geven van hun financiën is dan een grote stap. Ook het idee dat de kantonrechter toezicht houdt op de bewindvoerder is een veilig gevoel voor deze groep.

 

Schulden: Het doorbreken van de neerwaartse spiraal

Veel hulpverleners lopen van vaak tegen een muur op bij het begeleiden van hun cliënten als er sprake is van financiële problematiek. Als hulpverlener bevindt u zich immers in een spagaat: enerzijds ziet u de enorme psychische spanning die de schulden met zich mee brengen, anderzijds heeft u onvoldoende tijd en middelen om de financiën op orde te brengen, laat staan te beheren. En mocht u zich toch op glad ijs begeven dan loopt u zelfs het risico dat u aansprakelijk wordt gesteld als uw cliënt ontevreden is.

 

Mensen met schulden komen vaak terecht in een neerwaartse spiraal waardoor het ene gat met het andere wordt gevuld. Uiteindelijk zien mensen geen uitweg meer, steken hun kop in het zand of ontwikkelen een “postfobie”. Bewindvoering geeft hen vaak rust en stabiliteit en u kunt eindelijk de begeleiding geven die u uw cliënt zo gunt!

 

Uw cliënt wil geen bewindvoering

Mocht uw cliënt niet open staan voor bewindvoering, neem dan toch gerust contact op. Vaak is de weerstand gebaseerd op een verkeerd beeld, vervelende ervaringen of onbekendheid. Via juiste, eerlijke en duidelijke voorlichting, afgestemd op het niveau of beperking van uw cliënt, ontstaan er toch vaak mogelijkheden tot het bieden van hulp. 

 

Het is gebruikelijk om vooraf een kennismakingsgesprek met de cliënt te voeren, u als zorgverlener bent hierbij uiteraard van harte welkom.