Budgetbeheer

Inkomensbeheer, budgetbeheer, budgettering zijn termen die vaak door elkaar worden gebruikt, maar in principe hetzelfde betekenen. Met inkomensbeheer nemen wij (tijdelijk) uw financiële zaken uit handen, waardoor u weer rust en ruimte krijgt voor de andere belangrijke zaken in uw leven. Als Budgetbeheerder helpen wij u (nieuwe) schulden te voorkomen. Wij beheren uw geld met een budgetplan dat wij samen met u vooraf opstellen. De beheerder zorgt ervoor dat u niet meer uitgeeft dan wat er binnenkomt. Van een deel van wat er overblijft krijgt u om van te leven. Het grootste deel wordt echter gebruikt voor betaling van de vaste lasten of om mee te sparen.

 

Waarom kiezen voor budgetbeheer?

Doordat iemand met een plan uw budget beheert voorkomt u dat er nieuwe schulden ontstaan. Het meest belangrijke is misschien nog wel dat het problemen voorkomt doordat de belangrijkste betalingen altijd gedaan worden. Bij budgetbeheer betaalt u een vergoeding per maand aan de beheerder. Als het via de Sociale Dienst wordt geregeld dan neemt deze kosten voor zich. Uw inkomsten komen binnen op een beheerrekening. Vanaf deze rekening betalen wij uw vaste lasten en als er ruimte is sparen wij voor u. U bepaalt zelf voor hoelang u het beheer van uw geld wilt laten uitbesteden. Een belangrijk doel van budgetbeheer is het stimuleren van de bewustwording en zelfstandigheid.

 

Voorwaarden voor budgetbeheer:

  • U moet een goed overzicht hebben van uw financiële situatie.
  • Uw inkomen wordt gestort op de rekening van de beheerder.
  • U moet er zelf voor zorgen dat er voldoende inkomen is.
  • De rekeningen moeten tijdig worden overgedragen aan de beheerder.
  • De budgetbeheerder betaalt alleen rekeningen welke in het budgetplan zijn afgesproken.
  • U krijgt een bankpas van de beheerder of u krijgt het huishoudgeld op uw bankrekening.
  • U ontvangt maandelijks een overzicht.

 

In een vrijblijvend aanmeld gesprek bespreken we uw huidige situatie en wat u wilt bereiken. Op basis hiervan kijken we samen met u wat de mogelijkheden zijn.