Diensten


Bewindvoering

Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen van degene die onder bewind is gesteld. De betrokkene heeft bijvoorbeeld moeite om zijn financiën op orde te houden, als gevolg van zijn psychische of lichamelijke toestand. 


Curatele

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en waar beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat. Een curator beslist dan over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.


Mentorschap

Tijdens het mentoraat is de betrokkene onbevoegd om zelf rechtshandelingen te verrichten die betrekking hebben op zijn verzorging, verpleging behandeling of begeleiding. De betrokkene wordt hierin door de mentor vertegenwoordigd.


Budgetbeheer

Zelf je financiën regelen lukt niet altijd. Mogelijk is er sprake van een lichamelijke of geestelijke beperking, ouderdom of heb je te maken (gehad) met een ingrijpende gebeurtenis. Als in dat geval iemand anders je geldzaken regelt is het ontzettend belangrijk dat je hem of haar volledig vertrouwt: het gaat om jouw geld