Privacyverklaring

Privacyverklaring in verband met inkomens- en budgetbeheer

 

In dit document staat omschreven hoe BB&S Noorderpoort B.V. per 01 januari 2020 invulling geeft aan de privacywetgeving (AVG).

 

BB&S Noorderpoort B.V. beheert uw inkomen en budget.  Dat gebeurt op basis van een met u gesloten overeenkomst. Om deze taak goed uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt. Hierbij moet u denken aan:

- Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres

- Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum

- Gegevens over uw gezinssituatie

- Gegevens over uw inkomsten en uitgaven

- Gegevens over eventuele schulden

Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat BB&S Noorderpoort B.V.  zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaart en gebruikt. Dit zijn gegevens die voor BB&S Noorderpoort B.V. van belang zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen en waarvoor u BB&S Noorderpoort B.V. ook toestemming hebt gegeven.

 

Vaak moet BB&S Noorderpoort B.V. uw gegevens delen met andere mensen of instanties zoals overheidsinstanties, werkgevers, rechtbanken, hulpverleners of eventuele schuldeisers. U mag er op vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren, en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment. Ook daarvoor hebt u Noorderpoort bewindvoering toestemming gegeven.

 

Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan BB&S Noorderpoort B.V. wordt gehouden. U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen.

 

BB&S Noorderpoort B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

De website van BB&S Noorderpoort B.V. is beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat.  Ook de e-mails die vanuit BB&S Noorderpoort B.V. worden verzonden en de website waar u online uw dossier kunt inzien via On View, zijn extra beveiligd.

 

Vragen?

Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem alstublieft contact op met BB&S Noorderpoort B.V. , info@bewindvoerders.nl.

Een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u indienen via Info@bewindvoerders.nl.

BB&S Noorderpoort B.V. zal binnen maximaal 4 weken op uw verzoek reageren.

 

BB&S Noorderpoort B.V.

Postbus 8006

5901 AA Venlo

077-3875595